سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی خراسانی – گروه بیو مواد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حمید میرزاده –
شیوا ایرانی –

چکیده:

در این تحقیق مبادرت به اصلاح سطحی پلیمر پلی اسید بی نظم (amorph) از نوع، PDLLA207 گرفته شد. اصلاح سطحی توسط پرتودهی پلاسما در گاز اکسیژن انجام گرفت، پس از انجام آزمایشات پرتودهی با پلاسما، مطالعات شیمیایی و فیزیکی سطح با انجام آزمایشات زاویه تماس قطر آب و کشش سطحی، و همچنین گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) روی این پلیمر انجام گرفت و در نهایت به منظور تشخیص چسبندگی و رشد سلولهای عصبی، از سلولهای B-65 به منظور مقایسه نمونه های اصلاح شده با نمونه های غیر پرتودهی شده تحت شرایط کشت سلولی یکسان در انکوباتور سلولها روی این نمونه ها کشت گردیدند. نتایج دلالت بر این دارد که اولا با پرتودهی با پلاسما، یک سطح کاملا هیدروفیل بدست آمده و از نظر مورفولوژیکی، تغییرات قابل توجهی روی سطح اصلاح شده با سطح اصلاح نشده مشاهده نگردید. آزمایشات میکروسکوپی از سلولهای عصبی نشاندهنده رشد بسیار خوب و قابل توجه روی نمونه های اصلاح شده می باشد.