سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی وهابیان تهرانی – شرکت مشانیر
علی خاکی صدیق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

چکیده : سیستم هدایت موشک های ردیاب عموما بر اساس انرژی ساطع شده از اهداف، مسیر موشک به سمت هدف را تعیین می کند . این سیستم ها معمولا در مواجهه با اقدامات گمراه کنندة جنگنده ها در تخریب اطلاعات مؤثر بر تولید فرامین هدایتی دچار مشکل شده، موشک از تشخیص هدف واقعی باز می ماند . در این مقاله جهت اصلاح سیستم هدایت یک موشک نمونه و کمک به سیستم ردیاب در مواجهه با اهداف مجازی از روش مدل های چندگانه استفاده می گردد . در این روش از لحظة نخست شلیک موشک، یک مجموعه فیلتر کالمن که مدل ریاضی هر کدام از آنها منطبق بر مدل
حاکم بر رفتار سیستم هدف در بازه های مختلف پروازی است فعال می شود، ترکیب خطی خروجی این فیلترها با توجه به ضریب احتمال صحت هر مدل که در هر لحظه با توجه به داده های سیگنال اندازه گیری و ابداع هر فیلتر به دست می آید؛ تخمین نهایی در آن لحظه را مشخص می کند . در بازة وجود هدف مجازی از این تخمین ها و اطلاعات اندازه گیری لحظات قبل جهت هدایت موشک به سمت هدف واقعی استفاده می گردد . نتایج شبیه سازی با نرم افزار شبیه ساز شش درجه آزادی موشک مورد نظرکه در آن کلیة معادلات موشک به طور واقعی پیاده سازی شده است، بهبود سیستم هدایت را در مواجهه با اهداف مجازی نشان می دهد .