سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم مظاهری – استاد دانشگاه صنعتی شریف
عباس ابراهیمی – کارشناس ارشد دانشکده هوافضا

چکیده:

روش هایجدید برای تولید شبکه های با سازمان و بی سازمان ارایه شده است که معایب و مزای استفاده از هر یک تا به حدود زیادی شناخته شده است. قابلیت و انعطاف پذیری شبک های بی سازمان درحل دامنه وسیعی از مسایل به اثبات رسیده است و در این مقاله روش ها ونحوه اصلاح این نوع شبکه بندی جهت تولید شبکه کشیده ی مناسب در نزدیکی مرزهای جامد برای حل جریان های لزج مورد توجه قرار گرفته است. در روش ارایه شده علاوه بر حفظ توانایی های شبکه بی سازمان از طرف کاربر نیز تعیین حداقل مشخصه های کشیدگی شبکه بعنوان ورودی لازم است. ویزگی خاص روش حاضر، الگوریتم ارایه شده برای گوشه های باز و بسته می باشد که به نحو مناسبی علاوه بر مرزهای پیوسته هر نوع مرز شکسته ایرا شبکه بندی می کند. ویژگی دیگر، توانایی تولید شبکه های ماسب برای اجسام چند قطعه ای می باشد.