سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – دانشیار مهندسی شیمی- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
سیدمهدی نبوی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بابک اصغرپور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به بررسی کاهش رسوب در شبکه مبدلهای حرارتی پیش گرم کن نفت خام از طریق اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی پرداخته شده است. برای بیان اثرات حرارتی و هیدرولیکی رسوب در یک مبدل حرارتی مدلهای آستانه رسوب و نیز مدلهای افت فشار ارائه گردیده است. با استفاده از این مدلها عملکرد حرارتی و هیدرولیکی شبکه پیش گرم کن پالایشگاه نفت تهران در یک دوره زمانی دو ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از منحنی آستانه رسوب ، مبدلهایی که میزان رسوب در آنها بالا می باشد مشخص گردیده و اصلاحات مورد نیاز در شبکه به منظور کاهش رسوب صورت پذیرفت. در نهایت عملکرد شبکه اصلاح شده از نظر حرارتی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و با شبکه اولیه مقایسه گردیده است.