سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مژده زرگران – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد موسوی شوشتری – استادیار، عضو هیأت علمی و قطب نساجی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنع
مجید عبدوس – استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق، الیاف اکریلیک معمول تجاری با مواد مختلف نظیر هیدروکسیل آمین هیدروکلرید, هیدرازین و اوره در شرایط مختلف pH، دما و غلظ ت, واکنش داده شده است. هدف از انجام این واکنشها، ایجاد گروههای عاملی مناسب در ساختار مولکولی الیاف، به منظور ایجاد قابلیت جذب ترکیبات یونی، در الیاف اکریلیک می‌باشد. به منظور بررسی خواص جدید ایجاد شده ، الیاف اصلاح شده با محلولهای نمکهای فلزی مختلف عمل شده و تاثیر شرایط واکنش بر خواص حرارتی و ظاهری الیاف و نیز تاثیر اسیدیته محیط بر سطح الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که با افزایش غلظت هیدروکسیل آمین، زمان واکنش و درجه حرارت، میزان گروه آمیدوکسیم ایجاد شده در الیاف افزایش داشته اما با بالارفتن غلظت و درجه حرارت، از یک حد معینی، از شدت این افزایش کاسته شده و درصورت استفاده از شرایط بالاتر غلظت و دما، الیاف مورد استفاده به تدریج از فرم لیفی خود خارج می‌گردند. همچنین نتایج آزمایشات نشان میدهد که در صورت استفاده از هیدرازین و اوره و نیز تلفیق این مواد با هیدروکسیل آمین با انتخاب شرایط بهینه از لحاظ غلظت , دما و زمان واکنش, ضمن افزایش توانایی این پلیمر لیفی در حذف یونهایی نظیر مس و آهن, میتوان الیافی مطلوب به همراه حفظ خواص مکانیکی در حد قابل قبول بدست آورد.