سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین انصاری – شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

چکیده:

ضریب بارشاخصی است که قابلیت استفاده شرکتهای برق و مشترکین را از امکانا ت و تجهیزات برقی به شکل موثر و بهینه نشان می دهد. یکی از روشهای بهبود این ضریب ،کاهش بار پیک شبکه می باشد . این کار با جلوگیری از همزمانی بارمصرف کنندگان ، توسط تقلیل سهم مشارکت مشترکین در اوج بارممکن می گردد . در این مقاله نشان داده می شود که بوسیله تعدیل سهم مشارکت مشترکین دیماندی بزرگ با قابلیت انتقال بار می توان به اصلاح ضریب بار درشبکه ای نظیر خوزستان دست یافت .علی رغم اینکه اصلاح ضریب بار توسط تعدیل سهم مشارکت مشترکین دارای مزایای فنی و اقتصادی فراوانی برای سیستم قدرت ( از تولید تا مصرف ) می باشد ، ولی نباید مح دودیتهای بوجود آمده در برنامه ریزی و انجام تولید سمت مشترکین را از نظر دور داشت . اجرای برخی پیشنهادات ارائه شده در این مقاله می تواند به عنوان ترغیب وایجاد انگیزه در همکاری مشترکین بزرگ انتخابی بکار گرفته شود .