سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهاب پیروزپناه – استاد گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تبریز
رحیم خوش بختی سرای – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

تحقیقات انجام یافته بر روی موتورهای دیزل- گاز نشان می دهند که این موتورها در بارهای جزئی دارای بازده حرارتی پایین و درصدهای بالای آلاینده های خروجی به غیر از آلاینده اکسیدهای نبتروژن (NOX) می با شند که این امر ناشی از فقیر بودن مخلوط سوخت و هوا در بارهای جزئی است. با اضافه شدن EGR به هوای ورودی احتمالا" شرایط کاری در این حالت پیچیده تر می شود. برای مطالعه و تحقیق در مورد این مسئله یک کار تجربی برای تعیین عملکرد و آلاینده های خروجی موتور دیزل – گاز OM-355 به منظورکاهش آلاینده های خروجی با کمترین افت عملکرد در بارهای جزئی انجام داده شده است. لذا برای حل این مشکلات، اثرات روش های مختلف از جمله خفانش هوای ورودی و بازخورانی گازهای خروجی (EGR)سرد در بارهای جزئی در این موتور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر اینست که هر دو روش فوق الذکر تأثیر قابل توجهی در کاهش آلاینده های خروجیداشته و افت توان و سایر پارامترهای عملکردی در مقایسه با موتور پایه دیزلی جزئی و قابل اغماض می باشد.