سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدسپهر صابری – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
مرتضی صادقی – استاد یار ،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
افزایش کارایی غشا اولترافیلتراسیون با استفاده از نانوذرات جاذب آب مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش افزودن نانو ذره سیلیکا به غشا اولترافیلتراسیون الیاف تو خالی پلی وینیل کلراید (PVC) انجام گرفته است. نتایج آزمونهای متفاوت نشان از بهبود خواص غشا PVC با استفاده از نانوذره سیلیکا است .محلول پلیمری ساخت غشا شامل ۱۱ درصد وزنی PVC %1 وزنی پلی وینیل پیرولیدین ، (PVP) و مابقی حلال دی متیل فرمآمید (DMF) و درصدی نانو ذره سیلیکا SiO2 است سیلیکا به مقدار ۰/۵و۲و۳/۵و۵درصد وزنی نسبت به درصد PVC غشا اضافه شد . محلول درونی هم از ۰۰ درصد DMF و ۳۰ درصد وزنی آب خالص است . تغییرات مورفولوژی و حضور نانو ذره سیلیکا در درون غشا با استفاده از تصاویر SEM بررسی شده است . تغییرات شار غشا با حضور نانو ذره و تغییرات MWCO هم بررسی شده است . نتایج نشان از بهبود قابل ملاحظه کارایی غشا PVC با حضور نانو ذره سیلیکا است