سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام خسروی – گروه فیزیک دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم- پژوهشکده نجوم، پژوهشگا
رضا منصوری – پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، تهران – دانشکده فیزیک ، دانش
احسان کورکچی – پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، تهران – دانشکده فیزیک ، دانش

چکیده:

در این مقاله ما روشهای میانگین گیری روی حجم برای متریکهای ناهمگن در نسبیت عام را مورد بررسی قرار داده و راجع به نقایص آنها مانند وابستگی به پیمانه، رفتار تکین به علت وجود سوختیکها، و نقص عیلت بحث می کنیم. به عنوان یک مثال این بررسی را در مورد مدل ناهمگن FRW ساختار یافته بر پایه متریک LTB تخت، به کار می بریم و نشان می دهیم اثر میانگین گیری مانند یک جمله بازکنش است که شبیهماده تاریک رفتار می کند.