سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حمید قائمی لاتین – کارشناس قسمت مهندسی و پشتیبانی فنی نیروگاه شریعتی
سیدامیرحسین بحرینی – کارشناس قسمت مهندسی و پشتیبانی فنی نیروگاه شریعتی
علیرضا مرتضوی فر – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نیروگاه شریعتی

چکیده:
سیستم کنترل توربین های گازی فریم ۹ در نیروگاه شریعتی با نام Speed Tronic Mark IV می باشد. شیب بارگیری واحدهای مذکور در مدهای مختلف بارگیری از جمله بارگیری دستیکه در این مقاله بررسی شده، متاثر از اعداد ثابتی هستند که در D Page 17 Data List از سیستم کنترل نامبرده شده وجود دارد. در این مقاله پس از بررسیهای دقیق دلایل تریپ واحد در زمان بارگیری به صورت دستی توسط گاورنر و مطالعه لاجیک Speed Tronic و انجام محاسبات ریاضی لازم و بررسی مقادیر واقعی واحد در حین بهره برداری و نهایتا مقایسه با نیروگاه های مشابه در کشور، با اصلاح لاجیک و متعاقبا کاهش شیب بارگیری در این حالت، از تریپ مجدد واحد جلوگیری بعمل آمد.