سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنفشه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای قدرتمند در مسایل قدرتمند در مسایل بهینه سازی می باشد که بر مبنای تئوری تکامل داروین شکل گرفته است. کاربرد متغیرهای طراحی رمزگذاری شده به جای متغیرهای واقعی، امکان ترکیب با دیگر روشهای بهینه سازی، کثرت تعداد ارزیابی، استقلال این روش از فضای طراحی مساله و استفاده از چندین نقطه جستجو به طور همزمان از ویژگی های ممتاز این روش به شمار می رود. یکیک از محدودیت های این روش، شناسایی دقیق نقطه بهینه در فضای جواب می باشد، لذا در این مقاله به منظور افزایش توانایی روش الگوریتم ژنتیک، از روش Hook-Jeeves که یکی از روشهای جستجوی مستقیم Hillclimber می باشد، جهت ترکیب با روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده و نتایج حاصل از این ترکیب در مورد بهینه سازی بهره برداری از یک سیستم توزیع آب فرضی، با روش الگوریتم ژنتیک خالص مقایسه و دقت جوابهای به دست آمده مورد ارزیابی واقع گردیده است. در همه موارد ،‌ژنتیک ترکیبی نتایج قابل قبولی ارائه داده و نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیگ خالص را تا بیش از ۲/۸٪ اصلاح نموده است.