سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالله رادسر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
شاهرخ زندپارسا – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

پتانسیل آب، و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک از مشخصه های بسیار مهم هستند که معمولا در قالب منحنیهای مشخصه رطوبتی خاک (h-) و منحنی هدایت هیدرولیکی – رطوبت (k-) (k هدایت هیدرولیکی،  رطوبت حجمی و h مکش آب خاک می باشند) بیان می شوند. هدف از پژوهش حاضر شامل: اصلاحمدل ون گنوختن – معلم (۱۹۸۰) (VM) جهت پیش بینی تابع هدایت هیدرولیکی – رطوبت خاک و پیش بینی تابع هدایت هیدرولیکی – رطوبت خاک با استفاده از مدل های ROSETTA , VM ون گنوختن – معلم اصلاح شده در این پژوهش UNSATK , (MVM) و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده در بانک اطلاعاتی UNSODA می باشد. در این مقاله، اطلاعات اندازه گیری شده h- و k- برای ۵۰ نمونه خاک از بانک اطلاعاتی (Version2.0) UNSODA از خاک های شنی تا رسی جمع آوری گردید. با استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده h-، عوامل هیدرولیکی s, r, n, ( n, ضرائب ثابت معادله s , r بترتیب از رطوبت های حجمی باقیمانده و رطوبت اشباع می باشند) در معادله ون گنوختن با یک روش جدید تخمین زده شده و توابع k- خاک ها با استفاده از مدل های ون گنوختن – معلم ، ROSETTA و UNSATK مقایسه شده ات. در این پژوهش مدل ون گنوختن – معلم برای نمونه های آزمایشگاهی که درآن هدایت هیدرولیکی اشباع اندازه گیری نشده بود اصلاح گردید (MVM) . نتایج مقایسه نشان می دهد که در بین مدل های مورد بررسی، مدل MVM و مدل UNSATK با دقت خیلی بالاتری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک را پیش بینی می کنند.