سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر معلم پور – دکتری حمل و نقل و ترافیک استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سیروس حیدرریحانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقلو ترافیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

تخمین متغیرهای ترافیکی در تحلیل دقیق فرآیند مدیریت حرکت نقش بسزایی را بازی می کنند. الگوی رفتار پارک حاشیه ای، رابطه مستقیم با کاربری زمین در اطراف معابر وکمیت و کیفیت متغیرهای ترافیکی از قبیل: سرعت، زمان تأخیر،نرخ جریان، و نسبت حجم به ظرفیت دارند، که در تحلیل و آنالیز حرکت موثر می باشند. شناخت مدل ارتباطی بین این متغیرهای مستقل و وابسته و درک کلیه شرایط مؤثر در این مدل و کاربرد آن در تحلیل مدیریت حرکت از اهداف این تحقیق می باشد.