سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی – گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی ش
منصور کلباسی – تهران، دانشگاه صنعتی امییرکبیر، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

یکی از فعالیتهای مهم در مهندسی شیمی ، طراحی و شبیه سازی فرآیندهای مختلف بمنظور بهینه سازی واحد از نظر اقتصادی و عملیاتی می باشد .برای انجام این کار لازم است که خواص ترمودینامیکی و انتقالی سیالات موجود درفرآیند مشخص باشد . برای استفاده از رایانه در شبیه سازی و طرا ح ی فرآیندهای مختلف شیمیایی نیاز به نرم افزاری است که قادر به محاسبه خواص ترمودینامیکی و انتقالی سیالات با دقت بالا باشد . معادلا ت حال تکاربردوسیع ی درتعیی نخوا صترمودینامیک ی موادخال صومخلوطهاجه تمحاسبات فرآیندها یشیمیایی مخصوصا ً مواد نفتی دارند . یکی از این معادلات حالت که کاربرد زیادی در نرم افزارهای مختلف دارد معادله حالت پنگ – رابینسون(Peng-Robinson)می باشد ، اما متأسفانه از دقت بالایی برخوردارنیست و این معادله در دماهای پا ئین یعنی نزدیک به نقطه سه گانه و در دماهای نزدیک به نقطه بحرانی رفتار فازی هیدروکربنی را با خطای بسیار زیادی پیش بینی می کند و یا درمحدوده هایی کلاً توانایی پیشگویی این
رفتار را ندارد .درضمن این معادله خواص هیدروکربن های قطبی را با خطای بسیارزیادی پیش بینی می کند . بنابراین در این مقاله سعی شده است که با اصلاح معادله حالت پنگ – رابینسون ، این دو نقص بزرگ برطرف شود .