سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد امجدی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی تجزیه
جمشید منظوری – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی تجزیه
حلاج طوبی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی تجزیه

چکیده:

روش حساس و گزینش پذیری برای پیش تغلیظ مقادیر جزئی Mn2+ در آبهای طبیعی توسعه داده شده است. که درآن از میکرو ستون پر شده با نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با PAN به عنوان استخراج کننده فاز جامد برای پیش تغلیظ استفاده شده است. سپس اندازه گیری با استفاده از اسپکتروفوتومتر جذب اتمی شعله انجام پذیرفته است. شرایط پیش تغلیظ مانند pH، سرعت جریان و حجم نمونه، شرایط شویش و اثر یونهای مزاحم روی بازیافت بررسی شده است. میزان حد تشخیص حاصل برای Mn2+ برابر ۰/۹۶ ng/ml می باشد و انحراف استاندارد نسبی (n-3 c-50ppb) برابر ۳/۲% به دست آمده است. روش پیشنهادی برای اندازه گیری مقادیر جزئی Mn2+ در نمونه های آبی با نتایج رضایت بخشی پذیرفته شده است.