سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مصطفوی – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش شیمی
فرزاد اعتمادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش شیمی

چکیده:

در کار حاضر نانولوله کربنی چند لایه ) ) MWCNTs پس از مرحله خالص سازی به وسیله اسید نیتریک اکسید نموده و سپس سطح اکسید شده به وسیله معرف -۲) -۱ پیریدیل آزو -۲-( نفتول اصلاح شد . مشاهده می گردد که اکسیداسیون سطح نانولوله کربنی چند لایه منجر به جذب بهتر و کامل تر معرف بر روی سطح آن می گردد سپس این جاذب اصلاح شده به عنوان یک جاذب جهت پیش تغلیظ و جداسازی یون منگنز در نمونه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت . پارامترهای pH جاذب – ظرفیت جاذب – فاکتور تغلیظ – اثر مزاحمت های آنیونی و کاتیونی نانولولوله های کربنی چند لایه اصلاح شده ) ) MMWCNTs مورد مطالعه قرار گرفت .