سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناگیتا مهرسرشت – پژوهشکده سیستمهای هوشمندمرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تهران
حمید سلطانیان زاده – موسسه پزشکی فورد دیترویت میشیگان آمریکا

چکیده:

دراین مقاله روش نوینی جهت اصلاح ناهنجاریهای ایجاد شده درهندسه تصاویر تشدید مغناطیسی MRI که از روشهای سریع مانند Echo planar imaging EPI گرفته شده اند پیشنهاد شده است روش ارائه شده یک روش الاستیک جهت اصلاح هندسی تصاویر می باشد که درعین استفاده از نشانگرهای نقطه ای از اطلاعات لبه ها نیز جهت اصلاح تابع و کاهش خطا استفاده می کند دراین روش اطلاعات مربوط به کانتورهای استخراج شده در شکل بصورت بردارهای مماس بر منحنی درمحل نشانگرهای نقطه ای درن ظ گرفته می شود و انطباق این بردارها باعث اصلاح تابع و کاهش خطای محلی می گردد بطور کلی تابع تبدیل بگونه ای بدست می آید که موازنه ای بین انطباق نقاط نشانه و انطباق بردارهای مماس برقرار میگردد همچنین به منظور دستیابی به یک روش الاستیک از توابع پایه Thin plate spline TPS استفاده شده است به این ترتیب در عین استفاده از مزایای روشهای مبتنی بر نشانگرهای نقطه ای اطلاعات موجوددر کانتورهای تصویر نیز در تبدیل وارد شده است.