سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادره گلشن ابراهیمی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر،
پژمان متولی زاده اردکانی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر،

چکیده:

در این تحقیق، در ادامة مطالعات انجام شده در ارتباط با خواص مکانیکی (قسمت اول)، خواص فیزیکی الیاف تولیدی از آمیزه (۹۵/۵) PP/PET بررسی می گردد. بدین منظور آزمایش های لازم بر روی الیاف تهیه شده انجام گردیده است. تصاویر SEM و میکروسکوپ نوری، توزیع مناسبی از PET در داخل ماتریس PP را نشان می دهد. بررسی خواص گرمایی نمونه ها بیانگر این مطلب است که افزودن PET به PP باعث افزایش میزان تبلور PP در آمیزه می شود. پس از اطمینان از نتایج مکانیکی و فیزیکی، ابتدا نمونه ها بر روی موش سوری و سپس بر روی انسان جهت بررسی خواص بیولوژیکی مورد آزمون قرار می گرفت و در نهایت لیف آمیزه ای PP (گرید V-30S) با PET به سبب اطمینان گره و کاربردی مطلوب و نیز عدم بروز التهاب و تورم به عنوان لیف بهینه شناخته شد.