سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد عابدی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)
محمد منفرد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)
عباس مولوی داریانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت ایران)

چکیده:

بخش اعظم شبکه های توزیع، به سبب وجود بارهای نامتعادل، خطوط انتقال نامتقارن و انشعابان دو فاز و تک فاز، کاملاً نامتعادل هستند. این ویژگی شبکه های توزیع، نیاز به دستیابی به روشهای موثر پخش بار در موارد فوق را سبب می گردد. در این مقاله، ابتدا الگوریتم روش بسیار موثری برای پخش بار چهارسیمه، مبتنی بر روش تزریق جریان و حل نیوتن – رافسون معرفی شده که دارای پایداری عددی و سرعت همگرایی بهتری نسبت به روشهای متداول است؛ بعلاوه این قابلیت را دارد که عناصر تولید پراکنده (DG) را بصورت باسهای PV در نظر گرفته و همچنین سیستم فوق توزیع (حلقه ها) را نیز به همراه سیستم توزیع نمایش داده و حل کند. سپس پیشنهادی برای اصلاح روش و تغییر الگوریتم ارائه خواهد شد که سبب افزایش قابل ملاحظه سرعت همگرایی و کاهش هر چه بیشتر تعداد تکرارها و زمان انجام محاسبات می شود. صحت عملکرد روش اصلاحی بوسیله چندین شبکه مختلف آزموده شده و نشان داده خواهد شد که افزایش سرعت، کاهش تعداد تکرارها و حجم و زمان محاسبات، در مقایسه با روش قبلی، کاملاً چشمگیر است. با توجه به اینکه شبکه های توزیع فشار ضعیف، عموماً چهارسیمه هستند و از سوی دیگر پایداری، دقت و سرعت بالای روش اصلاح شده این روش به عنوان مناسبترین گزینه موجود برای انجام محاسبات پخش بار در شبکه های نامتعادل معرفی می شود.