سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داود ملک زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا معماریان – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

این طرح شامل استفاده از لاستیک قابل بازپخت (Reclaim) برای اصلاح خواص قیرهای نفتی و یا بهبود خواص قیرهای اصلاح شده می باشد بنابراین در ابتدا با معرفی قیر، انواع آن شامل قیرهای طبیعی، تقطیری، مخلوط و اصلاح شده به تشریح ساختمان شیمیایی قیرهای نفتی پرداخته شده است تا کارآیی محصولات معرفی شده قابل ارائه با دلایل شیمیای و پارامترهای موجود ممکن گردد.
از طرفی چوناین محصولات می توانند به عنوان اصلاح کننده ویا بهبود دهنده خواص قیرهای اصلاح شده کاربرد داشته باشند بنابراین به تشریخ ساختمان شیمیائی قیر پرداخته میشود تا با شناخت کامل از ساختمان و ترکیبات موجود نحوه تاثیر مواد افزودنی مشخص شود.
از آنجایی که یکی از روشهای متداول اصلاح قیر در امر راهسازی اضافه نمون پودر یا خرده لاستیک بازیافتی می باشد روشهای معمول این عمل تشریخ و به مزایا و معایب آنها پردلخته شده است و در پایان این بخش به تشریخ نوع لاستیک معرفی شده در طرح (Reclaim) پرداخته شده و مشخصات فنی کامل و تفاوت آن با نوع معمول و رایج قابل استفاده مقایسه گردیده است و پس از آن نیز چون اساس اصلاح قیر با استفاده تنها از پودر لاستیک توصیه نمی شوددو نوع ترموپلاست قابل مصرف در فرآیند اصلاح که هر یک از آنها نیز در دو طرح پیشنهادی استفاده گردیده شامل PVC و پودر پلی تیلن ارائه گردیده است و مزایای کاربردی هر یک نیز تشریح گردیده.
در قسمت ارائه و بررسی نتایج آزمایشگاهی مجموعه آزمایشات انجام شده با پودر لاستیک قابل بازپخت در فرآیند اصلاح قیر با سایر موادمعمول و حتی بررسیی مواد جانبی دیگر ارائه گردیده است.