سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رضا احمدی پویا – بخش عملیات و بهره برداری پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
مهران علی نژاد – بخش عملیات و بهره برداری پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

چکیده:
انتگراسیون حرارتی دریک فرایند نیاز به شبکه مبدلهای حرارتی متمرکز دارد روشهای زیادی ازجمله تکنولوژی شناخته شده Pinch تا روشهای همزمان مدلسازی و بهینه سازی ریاضی دراین زمینه توسعه یافته اند دراین تحقیق مسئله طراحی پایه ای شبکه مبدلهای حرارتی به کمک روش مدلسازی ریاضی موردتوجه قرارگرفته و ازالگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری قدرتمندجهت بهینه سازی توابع غیرخطی مسئله استفاده شده است درروش مدلسازی ریاضی تمامی احتمالات ممکن و معقول دررابطه تبادل حرارتی جریانهای مختلف بررسی میشود ودرهایت با مقایسه ی مقادیر تابع هدف که دراین مقاله هزینه ی کل سالیانه درنظرگرفته شده است شبکه ی بهینه انتخاب میشود جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی شبکه ی مبدلهای حرارتی پالایشگاه تبریز انتخاب شد هزینه ی سالیانه قبل ازاصلاح و بهینه سازی شبکه ی مبدل ها ۲۳۲۴۲۳۲۴ دلار درسال بود که این هزینه بعدازاعمال بهینه سازی به ۱۲۷۶۰۴۷۰ دلار درسال تقلیل پیدا کرد به عبارت دیگر ۴۷/۳۶درصد صرفه جویی درهزینه ها خواهیم داشت همچنین تعدادمبدلها از۱۴به ۹مبدل کاهش یافت نتیجه بهینه سازی بیانگر قدرت این روش دراصلاح شبکه ی مبدلها و نیز ضرورت بازنگری درشبکه ی مبدلهای حرارتی پالایشگاه های کشوردرراستای بهینه سازی درمصرف انرژی می باشد