سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید زکی پور – انستیتو خوردگی کشور سوئد

چکیده:

بر اساس استاندارد آمریکایی ISA اندازه گیری و طبقه بندی محیط های صنعتی ازنظر خوردگی اتمسفری مکررا و بطور مداوم چه درآزمایشگاه و چه در مراکز صنعتی انجام میگیرد. استاندارد آمریکایی ذکر شده بر پایه نمونه گذاری نمونه های مسی بمدت لااقل یک ماه در محیط های صنعتی استوار گردیده و متعاقبا آنالیز کردن محصولات خوردگی روی این نمونه های مسی بوسیله متد کاهش کاتدی صورت می گیرد.تجربه های بدست آمده نشان می دهد که صحت و دقت استاندارد آمریکایی در طبقه بندی کردن محیط های صنعتی از نظر خوردگی اتمسفری در بعضی مواقع، نه تنها بطور چشم گیری رضایت بخش نبوده ، بلکه احتیاچ به اصلاح و تکمیل متد طبقه بندی بطور جدی لازم و ضروری بنظر می رسد و بطور خلاصه فقدان مطالعه و بحث و تجزیه و تحلیل بعضی پارامترهای نمونه گذاری در استاندارد آمریکایی بطور جدی بچشم می خورد. درمقاله حاضر، بر اساس آزمایشات انجام گرفته شده، بررسی و تجزیه و تحلیل پارامترهای مختلف نمونه گذاری مانند، درجه خلوص نمونه های مسی، آماده کردن نمونه ها، ذخیره کردن نمونه های مسی قبل و بعد از نمونه گذاری در دسیکاتور، مکان و جای نمونه های مسی در محیط های صنعتی، مدت زمان نمونه گذاری و بالاخره پارامترهای مختلف الکتروشیمیایی در احیای کاتدی بطور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.