سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روشنک خجسته پور – شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران

چکیده:

شرک تهای توزیع نیرو ی برق برای ت أمین تقاضای بار و انرژی الکتریکی خصوص اً در ساعات و فصول اوج بار نیازمند کنترل تقاضای مصرف مشترکین خود هستند . اعمال روش های متداول به امکانات و شرایط مختلفی وابسته می باشد که فراهم نمودن آن، به صرف هزینه های کلان، کاهش درآمدها و اح یا ناً نا رضایتی مشترکین می انجامد که با توجه به بودجه های محدود شرکت های توزیع، بهینه سازی این روش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
در این مقاله، ضمن معرفی روش های موجود، با استفاده از م نابع مختلف اطلاعاتی، مقا یسه های فنی ـ اقتصادی و ذکر نمونه های واقعی، پیشنهاداتی در ز مینه هدفمند سازی و اصلاح روش های متداول ارائه شده است .