سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب
حمید رحیمی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب
سیدمحمدباقر علوی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب
نوشین مشفق – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب

چکیده:

در این پژوهش، اصلاح، تقویت و فرآورش سیستم گل رس تقویت شده با پلیمر طبیعی بررسی شد . برای اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های بر پایه گل رس از روغن بزرک، رزول و پلیمر طبیعی استفاده شد، پخت نمونه ها توسط مایکروویو انجام گرفت. تست فیزیکی میزان جذب آب، جذب روغن بزرک، در شرایط مختلف دما و فشار (شرایط محیطی، آون، راکتور) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان توزیع طول به قطر الیاف (Aspect Distribution of Ratio)، و آماده سازی آن توسط پلی وینیل استات (چسب چوب) بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که استفاده از روغن بزرک، رزول و موی بز، در خواص فیزیکی و مکانیکی سازه تهیه شده بر پایه گل رس، تاثیر بسزائی دارد، همچنین خواص مکانیکی (مدول خمش ی) سیستم گل رس – پلیمر طبیعی – رزول بررسی شد.