سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی فقیهی محدث – یکم شرکت مهندسین مشاور
احمد بشاش –

چکیده:

سد سفیدرود یک سد بتنی پشت بنددار واقع در استان گیلان است که ساخت آن در سال ۱۳۴۱ به اتمام رسیده است. ارتفاع این سد ۱۰۶ متر از فونداسیون و طول تاج آن ۴۲۵ متر است. در سال های اخیر پس ازحدود ۴۹ سال از شروع بهره برداری آسیب هایی در پوشش فولادی سرریز نیلوفری در محل دیواره بیرونی خم عمودی یکی از سرریزهای نیلوفری مشاهده شده است. این آسیب ها شامل تورم پوشش فولادی وافزایش چشمگیر در میزان نشت آب از قسمت نیلوفری سرریز و مشاهده نشتی از محل تورم است. به منظور بررسی دلایل ژئوتکنیکی آسیب های ایجاد شده و تعیین میزان گسترش آسیب دیدگی در محدودهاطراف سرریز عملیات ژئوتکنیک انجام شد. براساس این بررسی ها روشن شد، کیفیت توده سنگ و نیز کیفیت اجرای بتن سرریز چندان مطلوب نیست و مجموعه سنگ ترک خورده در اطراف شفت سرریز قادربه شکست گرادیان هیدرولیکی آب درون مخزن نبوده و فشار هیدرواستاتیک آب از داخل مخزن باعث ایجاد آسیب ها شده است. به منظور علاج بخشی بخش آسیب دیده پوشش فولادی لازم است ابتدا دلایلایجاد آسی بدیدگی (فشار آب) از میان برداشته شوند. همچنین برای شروع عملیات علاج بخشی لازم است میزان نشت آب از محل آسیب دیدگی کاهش یابد. برای رسیدن به این منظور تعدادی گمانه در اطرافسرریز نیلوفری و شفت عمودی آن طراحی شدند و با دقت تمام عملیات علاج بخشی توده سنگ انجام شد. این مقاله ارائه دهنده مجموعه نتایج عملیات ژئوتکنیک انجام شده و نتایج حاصله شامل عملیاتکاهش میزان نشت از محل آسیب دیدگی سرریز نیلوفری است.