سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید کلیچ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

تجمع بیش از حد نمکها در خاک که حاصل شستشوی ناکافی خاک می باشد و مصرف آبهای زیر زمینی غنی از کربنات و بی کربنات سدیم در مناطق خشک و نیمه خشک، موجبات شور و سدیمی شدن خاکها را فراهم می کندوضعیت آب و هوایی در مناطق خشک و نیمه خشک باعث شده که دو عامل مهم در زراعت، یعنی آب و خاک، از کیفیت چندان خوبی برخوردار نباشند . با توجه به نیاز روزافزون جامعه جهانی به تولیدات کشاورزی، انجام تحقیقات همه جانبه بمنظور اصلاح و بهره برداری موثر از این خاکها امری ضروری بنظر می رسد . یکی از مواد مورد استفاده برای اصلاح خاکهای شور و سدیمی گوگرد می باشد [.۴] در این پژوهش بمنظور افزایش تأثیر گذاری گوگرد بر اصلاح و بهسازی خاکهای شور و سدیمی، همراه با این ماده از مواد آلی با کیفیتهای متفاوت بهمراه باکتری تیوباسیلوس استفاده شد تا مقایسه ای بین تأثیرگذاری گوگرد به تنهایی و با مواد آلی در اصلاح و احیاء این خاکها صورت گیرد .