مقاله اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استصحاب
مقاله آماره
مقاله اصل
مقاله شبهه حکميه
مقاله شبهه موضوعيه
مقاله مقتضي و مانع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فقه اسلامي بسياري از احکام شرعي با استفاده از منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط مي باشند. ليکن تعيين تکليف براي همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چيزي نيست که در آغاز قابل پيش بيني باشد به همين سبب مجتهد با استفاده از اصول عمليه، خلا قانوني را پرکرده و در جهت کار آمدي علم فقه و پويايي اجتهاد قدم بر مي دارد. يکي از آن اصول عمليه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم يا موضوعي در گذشته معلوم باشد آنگاه بقا آن به جهتي در زمان حال مورد ترديد قرار گيرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقا حالت سابقه شود مي گوييم، وجود حکم يا موضوع استصحاب شده است مثلا هر گاه ندانيم سربازي که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده يا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندي پيش يقين داشتيم، استحاب مي کنيم و به دنبال آن آثار شرعي و حقوقي زنده بر آن جاري مي سازيم با توجه به جايگاه اصل استحاب در فقه و اصول و کاربرد آن در قوانين موضوعه در اين مقاله به بررسي و تحليل اين اصل مهم در اصول فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است.