مقاله اصل صلاحيت جهاني در آينه ديوان کيفري بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۲۰۳ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: اصل صلاحيت جهاني در آينه ديوان کيفري بين المللي
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوان کيفري بين المللي
مقاله صلاحيت جهاني
مقاله جنايات بين المللي
مقاله صلاحيت تکميلي
مقاله حقوق بشر
مقاله بي کيفري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني سيدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اکبرنژاد هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهيت تکميلي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي، متضمن نوعي هماهنگي و پويايي در ساختار قضايي و تقنيني نظام هاي ملي است تا دولت ها بتوانند اولويت خود را در رسيدگي و تعقيب جرايم بين المللي محفوظ دارند. با وجود اينکه درباره اصل صلاحيت جهاني دادگاه هاي ملي در اساسنامه ديوان مقرره صريحي وجود ندارد، اما انتظار مي رود که با افزايش تعداد دولتهايي که بر صلاحيت ديوان گردن نهاده اند و نيز امکان ارجاع وضعيت از جانب شوراي امنيت به ديوان، اعمال اصل صلاحيت جهاني نيز با اقبال دادگاه هاي ملي مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رويه قضايي ديوان معين گردد. نيز فراتر از آن، آثار صلاحيت تکميلي ديوان بر نظام هاي قضايي ملي در رسيدگي به جنايات بين المللي از جمله مباحث مهم است که زمينه تعديل موانع و رفع معضلات پيش روي اصل صلاحيت جهاني را فراهم خواهد آورد. به اين ترتيب انتظار مي رود، مقابله با بي کيفري جرايم بين المللي، موجب ايجاد و تقويت رابطه اي موزون و هماهنگ ميان صلاحيت هاي دادگاه هاي ملي و ديوان کيفري بين المللي گردد.