سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام جلال زاده – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

معادله ژئودزی در مدل شامه با ماده القایی مورد بازنگری قرار می دهیم. نشان می دهیم که نیروی ناشی از بعد اضافه بر چهار – بردار سرعت عمود باقی می ماند. همچنین نشان می دهیم که فضا- زمان چهار بعدی انتگرال ناپذیر بوده و رابطه انتگرال ناپذیری را با اصل ماخ مورد بررسی قرار می دهیم.