سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کلثوم خشنود طوافی – کارشناس مامایی بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه
عطیه آقائی پور – بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

چکیده:

انسان از گذشته های بسیار دور همواره در بستر پر فراز نشیب زندگ ی خـود طعمـه حـوادث و اتفاقـات ناشـناخته قـرار داشته و قربانی بلایای متعدد بوده که او را موقت یا دائم از نعمت سلامتی وزندگی مـستقل محـروم و بـا محـدودیتهای مواجـه ساخته است فقدان اطلاعات عمومی جامعه موجب می گردد که پذیرش این افراد در جامعه و هموار ساختن زمینه های مسا عد و ایجاد بستر مناسب جهت حضور فعال آنها در عرصه های اجتماعی با مشکلات عدیده روبرو گردد . بر این اساس ضـرورت دارد قبل از بروز حوادث و اتفاقات غیرقابل پیش بینی , اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز در راستای چگونگی مراقبت از خـود و ارائـه کمکهای لازم در اختیار جامعه ب ه ویژه افراد مبتلا به ناتوانی و معلولیت قرار گرفته تا از این طریق بتوان ضمن ارائه پیش آگاهی لازم , تمهیدات مورد نظر در راستای پیشگیری از تشدید معلولیت را در آنان فراهم آورد . متن وبحث : راهکارها و شیوه های مناسب برخورد با حوادث غیرمترقبه باید بصورت ساده وروش ن , با اسـتفاده و بهـره گیـری از امکانات و منابع موجود اجتماعی در اختیار افراد به ویژه معلولان و خانواده های آنان قرار گیرد تا در زمان وقـوع، ضـمن اتخـاذ روش صحیح مقابله، از بروز نقص و یا تشدید معلولیت در خود و اطرافیان جلوگیری گردد . ارائه آموزشـهای مربوطـه مـی توانـ د بصورت زیر طراحی شود – ۱ آموزش و آماده نمودن افراد ناتوان . در ارتباط با ارائه اطلاعات وآموزشهای لازم و آماده سازی جامعه بویژه افراد ناتوان برای برخورد و مقابله با بلایا سازمانها و ارگانهایی ذیربط مانند سـازمان بهزیـستی کـشور، سـازمان آمـوزش و پرورش، کودکان استثنایی، هلال احمر و … که به نوعی با پدیده معلولیت و افراد معلول در ارتباط مستقیم هستند بهترین نقش را می توانند در این خصوص داشته باشند . این سازمانها می توانند با برنامه ریزی دقیق و هماهنگ وبـا اسـتفاده از تـسهیلات و امکانات موجود در جامعه و با اتخاذ روشها و تد ابیر خاص ( انتشار جزوات , پخش , برنامه هـای رادیـویی و تلویزیـونی و …) زمینـه های لازم را در خصوص دستیابی به اهداف مورد نظر مهیا نمایند . – ۲ آموزش به گروههای امدادرسان . با توجه بـه ایـن %۱۰ از افراد جامعه بر اثر عوامل ارثی ، محیطی به نوعی با ناتوانی و محدویت جسمی ویا ذهنی مواجه هستند در مقایسه با افراد عـادی با مشکلات و معضلات عدیده روبرو می باشند بنابراین در مقابل حوادث، آسیب پذیری بیشتری خواهنـد داشـت . لـذا ضـروری است آموزشهای ویژه ای متناسب با انواع اختلالات افراد ناتوان بر گروههای امدادرسان با هدف پیشگیری از ایجاد معلو لیـت در مصدومان و ممانعت از تشدید ناتوانی در افراد معلول ارائه شود . در اصل مقاله به اصول امدادرسانی به افراد دارای انواع ناتوانی در هنگام بروز بحران اشاره شده است .