مقاله اصول آموزش و مشاوره تغذيه بيماران در جلسات آموزش گروهي بر مبناي تئوري تغيير رفتار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۹۲ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اصول آموزش و مشاوره تغذيه بيماران در جلسات آموزش گروهي بر مبناي تئوري تغيير رفتار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تغذيه
مقاله بازتواني قلبي
مقاله اهداف يادگيري
مقاله تئوري رفتاري
مقاله فعاليت هاي يادگيري
مقاله آموزش گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: زاغيان نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش علوم تربيتي و آموزشي و اثبات نقش تاثيرگذار تئوري هاي رفتاري در تغيير دانش، نگرش و عادات افراد، چنان كه بخواهيم آموزش تغذيه به مخاطبين، بويژه در جلسات آموزش گروهي، داراي كارآيي و اثربخشي لازم باشد، ناچاريم از اصول برنامه ريزي آموزشي در تعيين محتواي آموزش بهره مند گرديم. وجود موانع و مشكلات در دسترسي به آموزش موثر تغذيه از جمله ناكافي بودن مدل ها و راهكارهاي كارآمد آموزش تغذيه در واحدهايي كه به آموزش تغذيه، بويژه در جلسات گروهي مي پردازند و تنها بسنده كردن به رژيم هاي غذايي متداول، ارايه اطلاعات مختلف و …، معتبر از سوي افراد مختلف تيم درماني و غيره ما را بر آن داشت تا با ارايه اين مقاله، اولا اصول كلي آموزش و مشاوره گروهي براي افزايش كارآيي آموزش تغذيه در اين واحدها را ارايه نماييم، ثانيا با اشاره به موضوعات ساختاري به عوامل موثر در كيفيت آموزش تغذيه بپردازيم و در آخر، توصيف واضح و روشني از برخي نگرش هاي رفتاري و فعاليت هاي يادگيري مربوط به آن كه در آموزش تغذيه گروهي موثرند، ارايه نماييم. اين مجموعه بيانگر آن است كه دستيابي به اهداف آموزشي مورد نظر در ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار بيماران، نتيجه تدوين و طراحي مدل و راهنماي آموزشي مناسبي است كه در آن ساختار جلسات آموزش، فرايند آموزش تغذيه، محتواي آموزش تغذيه و استراتژي هاي آموزشي و فعاليت هاي يادگيري مبتني بر اصول برنامه ريزي آموزشي و در نظرگيري عناصر رفتاري مورد نظر باشد.