سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لادن ناززاهدی – پژوهشگر
محمدرضا زالی – ریاست مرکز تحقیقات گوارش و بیماریهای کبد

چکیده:

مسایل مطرح در نگارش یک پژوهش شامل نادیده گرفتن تحقیقات بلند – مدت به نفع پروژه های کوتاه مدت، ممانعت از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقیقات در دپارتمان های دانشگاهی، پنهان داشتن منبع تخصیص بودجه، عدم توجیه بی اطلاع سازی کارآزمایی ها، درمان نکردن بیماران در گروه شاهد، نبود اطلاعات درباره روش های آماری، عدم توضیح نحوه برآورد حجم نمونه ، شرح ندادن قوانین چگونگی به پایان رساندن کارآزمایی، حذف توضیح نحوه انجام مقایسه پایه ای گروه ها، روشن نکردن فرایند رضایت نامه کتبی ، سود استفاده از علم آمار به صورتهای درجه پذیرش تئوری و روش های آماری توسط پژوهشگر ، خطای عمدی در بکار گیری روش ها، و نادیده گرفتن تعمدی یافته ها و فریب آگاهانه (سوء رفتار علمی) به علت نیاز به دستیابی به معیارهای آماری لازم برای پذیرش گزارش تحقیق جهت چاپ در نشریات علمی میباشد. لذا،تحقیق روی انسان ها تنها باید به وسیله محققین با تجربهو ذی صلاح و منطبق با پروتکلی که صراحتا موارد زیر در آن متذکر شده باشد انجام گردد: هدف تحقیق ، دلایل انجام تحقیق روی انسان ، ماهیت و هدف هر نوع خطر برای نمونه ها، منابع پیشنهادی برای بسیج و جمع آوری نمونه ها،و ابزاری حصول اطمینان از اینکه رضایت نامه اخذ شده از نمونه ها بقدر کافی اطلاع رسان و داوطلبانه بوده است.