مقاله اصول اخلاق حرفه اي خبرنگاران و رسانه هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۴۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اصول اخلاق حرفه اي خبرنگاران و رسانه هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول اخلاق حرفه اي
مقاله خبرنگاران
مقاله راديو
مقاله رسانه هاي ارتباط جمعي
مقاله مديريت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته باقرزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ظهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر پس از بيان مقدمه اي درباره وضعيت بحراني و شاخص هاي آن به نقش و وظايف رسانه هاي ارتباط جمعي در مديريت هر چه بهتر بحران ها در سه مرحله؛ پيش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا که محور اصلي اين مقاله، اصول اخلاق حرفه اي رسانه هاي ارتباط جمعي در وضعيت بحراني است، ابتدا با ارايه تعاريف گوناگون از اخلاق و اصول اخلاقي، هدف و ضرورت تدوين اصول اخلاق حرفه اي، بيان و در ادامه به اخلاق رسانه اي و مفاد مهم اصول بين المللي اخلاق حرفه اي خبرنگاران و روزنامه نگاران، اشاره شده است. با توجه به هم سنخ بودن حرفه خبرنگاري و روزنامه نگاري، اصول اخلاق حرفه اي آنها و نکات ويژه در هنگام فاجعه (در داخل منطقه بحران زده و خارج از آن) به ساير رسانه ها، ازجمله راديو قابل تعميم است. در اين مقاله به دليل نقش ويژه راديو در مديريت بحران هاي طبيعي، از جمله زلزله، راديو به عنوان رسانه برتر مديريت بحران، معرفي شده است.