سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم کیهان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
احسان بی نیاز – دانشجوی کارشناسی عمران -سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

امروزه احداث سد به عنوان راه حل مدرن و مناسب برای تامین آب شرب و کشاورزی، کنترل سیلاب، تولید انرژی برقابی و مدیریت کیفی منابع آب سطحی شناخته شده است. اما ساخت این فراسازه علیرغم مزایای مذکور اثرات مخرب زیست محیطی را در حیطه زندگی انسان و سایر جانداران منطقه به دنبال خواهد داشت که از این جمله میس توان تغییرات نامناسب فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و بهداشتی را نام برد. به این منظور مراجع مختلف بین الملی مرتبط با صنعت آب از جمله ICOLD و یا سازمانهای زیست محیطی مثلUNEP ،دستورالعملهای ارزیابی زیست محیطی سدهای در حال مطالعه اجرا یا بهره برداری را ارائه نمودند. با توجه به اینکه عموم سدهای در حال بهره برداری ایران دچار مشکلات زیست محیطی هستند در این مقاله سعی شده است ضمن باز شناسی اصول ارزیابی زیست محیطی و معرفی دستورالعملهای UNEPوICOLD ماتریسی تحت عنوان «ماتریس تصمیم گیری» برای مدیریت زیست محیطی سدهای در حال بهره برداری ایران ارائه گردد.