مقاله اصول اساسي هستي شناختي در عرفان ابن عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: اصول اساسي هستي شناختي در عرفان ابن عربي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحدت وجود
مقاله تجلي
مقاله کون جامع
مقاله رحمت
مقاله دور وجود
مقاله حب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توران امداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي آن است که با رويکردي توصيفي کليت وجودشناسي ابن عربي را در قالب کلي ترين قضاياي وجودشناختي که از سخنان وي استنباط مي شود عرضه کند. مقصود از کلي ترين قضاياي وجود شناختي اصول وجودشناختي اي است که هم بر مراتب الاهي وجود صادق اند و هم بر مراتب خلقي وجود. تلاش شده است که به شمارش اين اصول اکتفا نشود، بلکه علاوه بر آن به نقش تبييني آنها نيز اشاره شود. در اين مقاله هفت اصل اساسي وجودشناختي تقرير شده است. شايد با کاوش بيشتر بتوان به اصول بيشتري دست يافت.