سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ژاله ملکیان – کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران- انشگاه علوم پزشکی ایران – دان
مهشید بهنام –

چکیده:

کاربرد مواد ضد عفونی کننده در زندگی بشر امری کهن است و مواد ضد عفونی کننده مدتها قبل از کشف باکتری ها مورد استفاده قرار می گرفته است به طوریکه LISTER جراح انگلیسی اولین بار فنون را برای جراحی عمل باز به کار برد و نشان داد که میکروب عامل عفونت می باشد. امروزه گاز اتیلن اکساید که توسط C.Awurtz کشف و مورد بررسی قرار گرفت ، بواسطه قدرت میکروب کشی ، اسپورکشی و قدرت نفوذ بالا عنوان استریل کننده مواد حساس به حرارت و رطوبت در بیمارستان ها خصوصا در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده دقیق از روش های استریلیزاسیون که به کمک آن میکروارگانیسم ها و اسپورها را می توان از بین برد(که بخشی از تکنیک آسپتیک می باشد) بر سه قانون کلی استوار است:
۱- تمیز کردن
۲- تماس کامل وسایل با مواد ضد عفونی کننده
۳- مدت زمان کافی برای فرایند استریل سازی
بنابراین اولین مفهومی که در انتخاب سترون سازی مهم است اثبات سازگاری روش با وسیله و بسته بندی لازم برای حفظ استریل بودن قبل از توزیع و رسیدن به محل است.
روش های استریلیزاسیونمتداول بیمارستان شامل:
الف: عوامل فیزیکی مانند:- حرارت مرطوب (اتوکلاو و ….)- حرارت خشک (فور و …) – اشعه یا پرتودهی (گاما-کبالتو …)
ب- عوامل شیمیایی مانند:-مواد شیمیایی ( فنون – فرماآلوئید- دکونکس و …)-گازها(اتیلن اکسایدی و فرمالین)
آشنایی پرستاران و کادر درمانی با تکنیک آسپتیک می تواند شناخت آنان را درباره چگونگی ایجاد محیط کار ایمن تر خصوصا در موارد اضطراری بالا بوده و از بروز عفونت جلوگیری و در نهایت از صرف هزینه های ناشی از عوارض آن پیشگیری نماید.
در این راستا در اصل مقاله به تکنیک روش های استریلیزاسیون در شرایط اضطراری به طور خلاصه اشاره می گردد و با توجه به اهمیت فوق العاده روش های ضد عفونی کننده آگاهی پرستاران و تکنسین های فوریت های پزشکی با تکنیک های آسپتیک ضروری می باشد.