سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا محمدزاده – دانش آموختگان کارشناسی بهداشت محیط
سمیه بسطامی – دانش آموختگان کارشناسی بهداشت محیط
مرضیه نوروزی – دانش آموختگان کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

قرآن، این معجزه الهی وکتاب هدایت ما انسانها ازچنان مفاهیم عمیق وپیچیدهی برخورد دار بوده که با تحقیق ومطالعه بیشتر اسرار آن آشکارتر شده و هر روز حقایق زیبا و تازه تری از آن کشف می گردد . اصول بهداشت محیط در برگیرنده مفاهیمی نظیر بهداشت آب، موادغذایی، مسکن، دفع بهداشتی مواد زائد و حفظ زیبایی و نظم در محیط زیست بوده و هدفش کنترل عوامل محیطی اثر گذار بر سلامت انسان هاست که در قرآن و روایات نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف :شناسایی هر چه بیشتر رموز علمی قرآن در ارتباط با جنبه های بهداشت محیطی بوده ، هر چند امید است به کار گیری این مفاهیم چراغ هدایتی برای بهتر زیستن ما انسان ها باشد. روش بررسی :این مقاله به صورت مروری وبا بهره گیری از قرآن کریم و روایات و کتب علمی مرتبط با بهداشت محیط و همچنین نرم افزار قرآنی المبین گردآوری شده است. نتایج :خداوند متعال در قرآن کریم با بیان آیاتی روشن، نظم در طبیعت را بیان نموده است . به طوری که در آیات ۷ و ۸ سوره الرحمن انسان را به تجاوز در استفاده از مواهب طبیعی هشدار داده تا رعایت نظم و اعتدالایادآوری نماید . آب عنصر حیات و از جمله جوانب بهداشت محیطی است که در قرآن کریم ۶۳ بار با مفاهیم مختلفی تکرار شده است که در بعضی از موارد به نکاتی در زمینه بهداشت آب، صرفه جویی و عدم اسراف تأکید شده است . در آیات سوره ۱۸ مومنون، ۴۸ فرقان، ۲۷ مرسلات به پاک کننده بودن و معین بودن آب و اهمیت آب تصفیه شده و گوارا اشاره شده و در آیه ۳۱ سوره اعراف اسراف مورد نکوش قرارگرفته و در روایات نیز به مواردی چون صرفه جویی و آلوده نکردن آب شفارش شده است . در قرآن کریم به حدود ۴۰ آیه در ارتباط با تغذیه اشاره شده، در آیات ۲۳ و ۱۷۵ سوره بقره، ۸۸ سوره مائده و ۲۴ سوره عبس، انسان به برخور داری از غذاهای حلال و مناسب و به نگریستن در غذا امر شده است تا علاوه بر حلال و حرام بودن، جنبه های بهداشتی آن را نیز رعایت کند. دلیل اهمیت دفع بهداشتی مواد زائد، این مسئله در برخی روایات مورد توجه قرار گرفته است . امام علی(ع) میفرمایند :خاکروبه ها را پشت در خانه نگذارید زیرا جایگاه شیاطین (میکروبها) است .در آیات ۸۰ سوره نحل و ۱۷ کهف، به برخی از ویژگی های مسکن بهداشتی از جمله تأمین آرامش و آفتابگیر بودن آن و در آیه ۲۶ حج به پاکیزگی خانه کعبه به عنوانیک مکان عمومی اشاره شده است. نتیجه گیری :با بهره گیری از قرآن کریم و روایات ائمه اطهار می توان دریافت که رعایت موازین بهداشتی همیشه مورد تأکید بوده، لذا مواهب الاهی نظیر آب و جوانبی مثل رعایت بهداشت مسکن ، توجه به نوع غذا ودفع زباله می تواند متضمن سالم زیستن افراد اجتماع باشد.