سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسینعلی یوسفی –
مهری شیرانی –
مرضیه وحید دستجردی –
فلاح حیدرماه –

چکیده:

بهداشت در فرهنگ اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در آیات قرآنی و روایات زیادی به رعایت اصول بهداشت محیط و فردی سفارش شده است. به همین دلیل نیز در کشور ما مواردی بوده که کشورهای اروپایی سالها بعد به آن دست یافته اند که شواهد تاریخ زیادی بر این مهم تأکید دارد. هدف این مطالعه بررسی آیات و روایات مرتبط با اصول بهداشت محیط است. روشها: مطالعه توصیفی کتابخانه ای با استفاده از منابع در دسترس شامل قرآن و تفاسیر و کتابهای معتبر حدیث و سایر نشریات موجود فیش برداری و جمع بندی و ارائه شد. نتایج: یافته های این پژوهش شامل آیات مربوط به بهداشت محیط، حفظ محیط زست در قرآن و همچنین احادیث مربوط در بارالانوار، نهج البلاغه، خصال، صحیفه سجادیه، اصول کافی، مجمع البیان، در کورش نامه و فارسنامه آمده است. بحث: نتایج مطالعه می تواند با توجه به پیشینه تاریخی در افزایش آگاهی، آموزش بهداشت و بهبود فرهنگ بهداشتی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.