سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی زراوندی – پژوهشکده زیر سطحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در زیر دریایی هایی که قبلا طراحی و ساخته شده است، توجه کمتری به عوامل انسانی شده است. در این زیر دریایی ها علاوه بر ابتلاء پرسنل به برخی بیماری ها و از کار افتادگی زودرس آنها، کاهش قابلیت های عملیاتی افراد منجر به تحمیل هزینه های نگفتی به سازمان های تابعه می گردید. علاوه بر آن، استفاده بهینه از چین زیر دریایی هایی مشکلات متعددی را با خود به همراه داشته است، از آنجا که د رکشور وچند سال گذشته تجربیات زیادی در زمینه طراحی زیر دریایی کسب گردیده و با توجه به اینکه نیروهای انسانی کارآمد جزء سرمایه های هر سازمانی می باشند لازمست از هم اکنون اصول بهینه سازی طراحیزیر دریای ها از دیدگاه فاکتورهای انسانی استخراج گردد. در گزارش حاضر اصول صحیح طراحی زیر دریایی بر اساس جمیع عوامل مورد نیاز ارائه می گردد. نتایجی که از اینتحقیق به دست آمده افزایش بهره وری ، کاهش ابتلاء پرسنل بهبیماری های متعدد، افزایش سرعت عمل، ایجاد نشاط در روحیه افراد ، افزایش قابلیت های تعمیر و نگهداری، زیباسازی و دلپذیر شدن فضاهای کاری و رفاهی، اصلاح پانل های کنترل ونمایشگرها، کاهش مشکلات بهداشتی و تغذیه ای را به همراه داشته است.