مقاله اصول تجزيه و تحليل اطلاعات و نحوه صحيح ارايه نتايج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۴۶ تا ۶۵۹ منتشر شده است.
نام: اصول تجزيه و تحليل اطلاعات و نحوه صحيح ارايه نتايج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل آماري
مقاله نتايج
مقاله مقاله نويسي
مقاله تحليل چند متغيره
مقاله پيوستگي مطالب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيريان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون ترديد يکي از بزرگ ترين معضلات در پژوهش، عدم مهارت کافي متخصصان در تحليل آماري و ارايه مناسب نتايج پژوهش مي باشد. در اين مقاله سعي بر اين است که راه کارهاي کاربردي و ساده براي محققين علوم پزشکي پيشنهاد گردد تا بتوانند با اين راه کارها نتايج تحقيقات خود را بهتر و آسان تر منتشر نمايند. در اين مقاله به برخي از اصول مهم در نگارش گزارش هاي علمي اشاره شده است.
رعايت پيوستگي يکي از اصول مهمي است که در هر گزارش علمي مي بايست رعايت گردد و به اين معني است که تمامي بخش هاي يک مقاله يا گزارش در ارتباط مستقيم با موضوع اصلي باشند. در مورد آناليز داده ها توصيه مي شود که با توصيف ساده متغيرهاي اصلي آغاز گردد، در مرحله بعد به تحليل ساده دو متغيره پرداخته شود و سپس در صورت نياز و براي شناخت مسيرهاي جديد در روابط بين متغيرها و از بين بردن اثر متغيرهاي مخدوش کننده از تحليل هاي چند متغيره استفاده گردد. جداول و نمودارها موثرترين ابزار در ارايه نتايج و جلب توجه خوانندگان مي باشند. جداول و نمودارها بايد تا حد امکان ساده و خلاصه باشند. توجه به اين نکته ضروري است که از تکرار مطالب يکسان در جدول، نمودار و متن خودداري گردد.
شيوه انجام تحليل آماري و نحوه نگارش نتايج از موارد بسيار حساسي است که بايد همه محققين به دقت با اصول علمي مربوط به آن آشنا شوند. اميد است که محتواي اين مقاله بتواند بعضي از ايرادهاي اصلي در زمينه تحليل آماري و ارايه نتايج پژوهش را برطرف نمايد و در عين حال نقطه شروعي براي مطالعات بيشتر در اين زمينه باشد.