مقاله اصول حاكم بر عدالت كيفري در حقوق موضوعه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۷۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اصول حاكم بر عدالت كيفري در حقوق موضوعه ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت کيفري
مقاله حقوق
مقاله جامعه
مقاله متهم
مقاله قضاوت
مقاله جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت از قديمي ترين مفاهيمي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي شناخته و براي استقرار آن كوشيده است. عدالت اشکال مختلفي دارد که مي‎توان به عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، کيفري و … اشاره نمود. دانشمندان و صاحب نظران علم حقوق اصول متعددي را موثر بر عدالت کيفري دانسته اند که در اين ميان اصولي چون: اصل برائت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، اصل مسووليت اخلاقي و اصل شخصي بودن مسووليت کيفري از مهم ترين اين اصول به شمار مي روند. رعايت دقيق اصول فوق در رسيدگي به دعاوي، نويدبخش تحقق عدالت مي باشد و بي توجهي به آنها حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضايي را تضيع نموده و موجبات بي عدالتي را فراهم مي نمايد. توجه به شخصيت و کرامت انساني افراد، رعايت کامل حقوق متهمان و مصون ماندن جان و مال و ناموس مردم از تجاوز را مي توان از نتايج مسلم رعايت اين اصول دانست.