مقاله اصول حاکم بر طراحي هدفمند محور هاي ديد شاخص شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اصول حاکم بر طراحي هدفمند محور هاي ديد شاخص شهري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محور ديد
مقاله سازماندهي بصري
مقاله مطالعات بصري-کالبدي
مقاله کيفيت بصري-کالبدي محيط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طراحي شهري و در فرآيند بهبود کيفيت محيط، ارتقا کيفيت بصري-کالبدي عرصه هاي عمومي شهر از جايگاه والايي برخوردار است. لذا طراحي آگاهانه و حفاظت از محورهاي ديد به سوي ارزش هاي شاخص بصري، در ارتقا کيفيت بصري-کالبدي عرصه هاي عمومي نقشي غير قابل انکار دارد. در اين نوشتار به منظور شناخت و ارايه اصول حاکم بر طراحي آگاهانه و هدفمند محور هاي ديد شاخص درون شهري، از طريق روش توصيفي و تحليل محتوايي مرور متون و استفاده از اسناد تصويري، به باز شناخت ويژگي هاي مشترک محورهاي ديد شاخص جهان پرداخته شده است. همچنين جايگاه محور ديد در تحقق اهداف و مباني نظري طراحي شهري مورد تدقيق قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين پژوهش ارايه معيار هايي نظير ضرورت توجه به توپوگرافي و اختلاف سطح ها، محصوريت مطلوب، توجه به مکان رفتارها، تقويت حضورپذيري از طريق وجود فعاليت خاص در بدنه يا عنصر پاياني و استفاده از عناصر اکولوژيک هويتمند، در طراحي و ساماندهي محورهاي ديد خواهد بود.