سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی دل روشن – سرپرست بازرسی پروژه

چکیده:

رادیوگرافی صنعتی بعنوان یکی از قویترین ا نواع تستهای غیر مخرب کاربرد وسیعی در صنایع دارد این روش تست به جهت استفاده از اشعه گاما و یا X، قابلیت شناسایی بخشهای درونی قطعات را داشته و در عیب یابی با درصد اطمینان بالا نقش موثری ایفا می نماید .
مهمترین عامل محدودیت استفاده از این آزمون ، وجود پرتوهای یون ساز است که بعلت توانائی بالقوه در آسیب رسانی به بافت های انسانی، استفاده از این روش را مشروط به رعایت قواعد حفاظتی خاص نموده است.
اعضای مختلف بدن نسبت به دریافت پرتوحساسیت متفاوتی از خود نشان می دهند.همچنین انسان ها بنا به سن ،جنس و سایر مولفه های حیاتی واکنش هایی متغیر در برابر پرتو از خود بروز می دهند .
در این مقاله نخست به آخرین یافته های علمی اثرات پرتو بر روی انسان و دوز مجاز برای هر ارگان پرداخته شده و نحوه محاسبه میزان دریافت پرتو در یک عملیات پرتونگاری ارائه می شود.
سرپرست گروه رادیوگراف در حین انجام آزمون در پروژه و یا مجتمع های صنعتی با فرض حضور پرسنل ،موظف به اجرا وکنترل دستورالعمل های حفاظتی است تا سلامت پرسنل رادیوگرافی و سایر نفرات حاضر در منطقه را تضمین نماید.این دستورالعمل ها در دو مجموعه، تحت عناوین:
· Standard Operating Procedures
· Emergency Procedures
گردآوری می شود.
در این مقاله ضمن ارائه گزارش تطبیقی از استاندارد
USNRC (U.S .Nuclear Regulatory commission)
در قیاس با قواعد سازمان انرژی اتمی ایران ، بالاتر بودن ضرایب ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران مورد اشاره قرار می گیرد.
در پایان ، دلایل اصلی وقوع حادثه پیگیری و شناسایی می شود.