سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن یار یگرروش – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی رئیس آموزش و توسعه مدیریت شرکت ملی

چکیده:

بسیاری از شرکتهای بزرگ و موفق دنیا در اغاز راهی هستند که احساس می کنند دانش کارکنانشان مهمترین سرمایه ارزشمند انان محسوب می شود. آنها احساس درستی دارند ولی تعدادی از این شرکتها دریک طیف وسیع بصورت عینی و ملموس اقداماتی را در راستای مدیریت صحیح دانش در شرکت خود انجام داده اند و در طول چند سال گذشته تجربیات قابل توجهی در سازمان های مختلف حاصل شده است.
اینکه مدیریت دانایی را به فلسفه دانش مرتبط نماییم معنای بسیار دور از واقعیعت است. آنچه که مهم است این است که با یک بررسی عملی در خصوص چگونگی مدیریت آن و استفاده موثر از آن بیندیشیم.
به این معنا که وقتی یک سازمان تصمیم می گیرد که کدامین اصول در حیطه مدیریت دانایی قابل احترام است، این امر می تواند به خلق رویکرد های تشریحی و طرح هایی بر پایه همان اصول بیانجامد.
همه می دانیم که دانش یک دارایی بسیار ارزشمند است، لیکن مدیریت نمودن دانایی بصورت اثر بخش نیازمند سرمایه گذاری است.