مقاله اصول دين شناختي مشارکت زنان در فرايند توسعه سياسي (با رويکرد قرآني ـ روايي) (عنوان عربي: اصول المعرفۀ الدينيّۀ لمشاركۀ النساء في عمليۀ التوسعۀ السياسيّۀ (مع اتّجاه القرآني – الروايي)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: اصول دين شناختي مشارکت زنان در فرايند توسعه سياسي (با رويکرد قرآني ـ روايي) (عنوان عربي: اصول المعرفۀ الدينيّۀ لمشاركۀ النساء في عمليۀ التوسعۀ السياسيّۀ (مع اتّجاه القرآني – الروايي))
این مقاله دارای ۵۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انديشه سياسي
مقاله توسعه سياسي
مقاله زنان
مقاله مشاركت سياسي
مقاله قرآن كريم
مقاله حديث (كليد واژه عربي: القرآن
مقاله الحديث
مقاله التفكر السياسي
مقاله التوسعه السياسيۀ
مقاله النساء
مقاله مشاركۀ السياسي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آكوچكيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب نژاد مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنوان فارسي:
انديشه مشاركت زنان در فرايند توسعه سياسي با رويكرد عدالت جنسيتي – عدالت در منش و كاركرد اجتماعي، انديشه اي فرا فقهي (فقه در احكام) و در حوزه انديشه دين شناختي رشد – توسعه (تفقه در دين) از مباني فلسفه ديني تا مباني معرفت شناختي تا مباني هستي شناختي – انسان شناختي، عرصه اخلاق و فقه احكام و تا عرصه تحقيق توسعه دين شناختي است. پردازش گفتمان تحقيق و توسعه اي دين شناختي انديشه ترقي (رشد – توسعه) در فصلي از بازخواني درون زاي خويش در سطوح سه گانه مباني نظري، الگوي مطلوب و نيز الگوي علمي تحقيق و توسعه به اصل عدالت جنسيتي در تدبير فرايند ترقي و به طور خاص عرصه تحقيق و توسعه سياسي مي رسد. فصلي از نظريه دين شناختي رشد – توسعه و گفتمان عدالت جنسيتي، در عرصه مشاركت زنان در فرايند توسعه سياسي، تحليل و دريافت مي شود. ايده تبيين شده به روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از داده هاي كتابخانه اي به قلم آمده و اينك پيش روست.