سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدعلی میرزانزاد هریکندیی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:
خداوند حکیم در آیات متعددی از قرآن مجید انسان را به نیکو سخن گفتن امر نموده است . یکی از مصادیق سخن نیکو، «سخن گفتن از روی علم و آگاهی » است . سخنی که از روی آگاهی باشد آثار فراوانی همچون ایجاد حسن ظن، روخیه همدلی ، تعاون و همکاری، نزدیکی قلوب و … به دنبال خواهد داشت و در مقابل ، آثار و تبعات اجتماعی که در اثر سخنان نسنجیده و ناشایست دامنگیر جامعه می گردد شالوده و اساس آن را از هم پاشیده و موجبات سوء ظن، شایعه پراکنی تهمت ، غیبت و … را فراهم خواهد کرد. در این مقاله بر آنیم ضمن بیان اثرات و شیوه های نهادینهکردن سخن آگاهانه و علمی از منظر قرآن و روایات ، آسیب هایی که متوجه سخنان جاهلانه می گردد بصورت اجمال را مورد بررسی قرار دهیم .