مقاله اصول طراحي فضاهاي آموزشي کودکان بر اساس مدل خلاقيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: اصول طراحي فضاهاي آموزشي کودکان بر اساس مدل خلاقيت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل خلاقيت
مقاله فضاهاي آموزشي کودکان
مقاله ارتقا خلاقيت
مقاله اصول طراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: مدني رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، جمعيت قابل توجه کودکان در ايران، سبب توجه ويژه به مساله آموزش و فضاهاي آموزشي کودکان شده است. متاسفانه در ايران، اکثر دبستان ها و مهدکودک ها در فضاهاي فاقد طراحي مناسب و يا در فضاهايي با کاربري غير آموزشي (مثل خانه) تاسيس مي گردند. هدف از تحقيق حاضر، دست يابي به اصول طراحي فضاهاي ويژه کودکان براي کودکان ۳ تا ۶ ساله ايراني با تاکيد بر بهره گيري از قابليت هاي محيطي موثر بر ذهن و رفتار کودکان، و رويکرد ارتقا خلاقيت آنان است. در اين تحقيق، بر پايه تلفيق نظريات مرتبط با موضوع تحقيق، از روش تحقيق پيمايشي (زمينه يابي) استفاده شده و بر اساس مدل خلاقيت، اصول طراحي فضاهاي آموزشي استنتاج گرديده است. نتايج تحقيق بر اساس مدل، تهيه اصولي معمارانه براي طراحي فضاهاي آموزشي کودکان ۳ تا ۶ ساله در جهت ارتقا انگيزش و خلاقيت آنان است. تغيير – تکميل پذيري فضا و اجزاي آن، تداخل فضاهاي باز و بسته و بازسازي عناصر محرک طبيعي مانند نور، آب و گياهان مي شود.