سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد صحفی – دانشجوی کارشناسی عمران – دانشگاه سمنان
احسان قباخلو – دانشجوی کارشناسی عمران – دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه با توجه گسترش ساخت و سازها درجهان و آثار تخریبی که ساختمان سازی درمحیط اطراف به جای می گذارد نیازبه ساختمانهایی که این آثار مضربرای محیط زیست رابه حداقل رسانده و در عین حال نیازهای انسان رانیز برآورده سازند احساس می شود . دراین راستا طراحی و ساخت ساختمانهایی با عنوان ساختمان سبز روزبه روز رونق بیشتری میگیرد . دراین ساختمانها به استفاده ازمنابع تجدید پذیر و قابل بازگشت به طبیعت و استفاده ازمنابع طبیعی برای مصرف انرژی کمتر توجه فراوانی می شود به این ترتیب علاوه برصرفه اقتصادی محیط زیست اطراف ما نیز آسیب کمتری خواهد دید .