سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق جلال الدینی کرکی – کارشناس ارشد عمران، سازه های هیدرولیکی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخی
سید ابراهیم سیدی – کارشناس آبیاری، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

برنامه ریزی، مدیریت، حفاظت وتوسعه منابع آب وخاک منوط به داشتن اطلاعات دقیق وپیوسته جریان آب می باشد . این اطلاعات خصوصاٌ در احداث تاسیسات وسازه های هیدرولیکی از اهمیت برخوردار می باشند این اهمیت خصوصاٌ در مطالعات احداث ایستگاههای پخش سیلاب برآبخوان که مورد بحث این مقاله می باشد به وضوع دیده شده است . ایستگاههای پخش سیلاب بر آبخوان کشور در بیش از ۷۳ نقطه مستعد اجرا گردیده اند که هدف از احداث آنها عموماٌ کنترل سیلاب خشک رودها وهدایت آن به سمت عرصه پخش ونهایتاٌ نفوذ وتغذیه مصنوعی سفره آبهای زیر زمینی می باشد ویقیناٌ قبل از احداث آنها ودر فاز مطالعات ،اطلاعات مربوط به جریان آب با دوره بازگشتهای مختلف از نیازهای اساسی بوده است وحال نیز جهت توسعه این عرصه ها ومانیتورینگ
جریان های ورودی وخروجی نیاز به ادامه برداشت این اطلاعات می باشد . بدین منظور ادوات گوناگونی تهیه شده است یکی از کاراترین این ادوات لیمنوگراف ( ثبات اندازه گیری سطح آب ) می باشد . این دستگاه در انواع ثبات شناور،لیزری وآلتراسونیک تولید می شود . این مقاله بطور خلاصه انواع دستگاهها را معرفی نموده وسپس وارد بحث فنی انتخاب محل نصب می شود . با توجه به معضلات ادوات نصب شده پیشین، نگارندگان با مطالعات گسترده ای در خصوص این معضلات بدنبال راه کار های حل این معضلات بوده اند . لذا صورت مسئله حل شده در این مقاله (( انتخاب محل نصب، روش نصب، چگونگی وثبت داده ها )) واستفاده از این داده ها بوده است .