سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهود آذرسینا – دانشجوی دکترای دانشگاه Memorial کانادا
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله اصول مدلسازی دینامیک زیردریایی، بصورت مراحلی مشخص تدوین شده است. با توجه به محدودیت برای پرداختن به جزئیات و اثبات روابط سعی گردیده اصول مهم بیان شود و مراجع معرفی شده برای دستیابی به درک بهتری از روابط، قابل استفاده باشند. در این مقاله علاوه بر گردآوری و تدوین اصول، سعی شده در هر قسمت ساده سازی ها و ضرایب مورد نیاز معرفی گردند. چنین ساده سازی هایی تقریب خوبی از رفتار دینامیکی زیر دریایی که درحالت کامل بسیار پیچیده است، بدست می دهد. درتحلیل های دقیق تر می توان به جزئیات هر بخش پرداخته و مدلسازی را کاملتر نمود. مدل ارائه شده تبدیل به یک نرم افزار کامپیوتری گردیده و برخی از نتایج بدست آمده ارائه و تشریح شده اند.